ยินดีต้อนรับสู่

Finn College of Business and Tourism

Finn College ศูนย์การศึกษาชั้นนำกับหลักสูตรจบปริญญาตรีภายใน 3 ปี

เพราะในปัจจุบัน ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมีความจำเป็นในทุกมิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตการทำงานหรือทำธุรกิจรวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในวัฒนธรรมของผู้คนในต่างประเทศการเรียน อินเตอร์ เข้ามามีบทบาทต่อเยาวชนยุคใหม่มากขึ้นและถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วย เพราะความสามารถด้านภาษาอังกฤษทำให้ผู้เรียนมีโอกาสในการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติหรือทำงานในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความเข้าใจระหว่างกันได้เป็นอย่างดีและยังนำไปสู่โอกาสที่ผู้เรียนจะได้ก้าวไปยืนในระดับเวทีโลกได้

โพสfbอ่านก่อนตัดสินใจ web

Finn College ศูนย์การเรียนการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรการศึกษาจากบอร์ดการศึกษาของประเทศอังกฤษ

เปิดหลักสูตรปริญญาตรีภาคอินเตอร์อังกฤษให้กับผู้สนใจ เรียน ต่อ ป ตรี อินเตอร์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายใน 3 ปี ช่วยให้เรียน อินเตอร์ ป ตรี จบเร็วขึ้นได้ในสาขาต่าง ๆ เช่น

 • คณะการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม มีให้เลือกหลากหลายสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจทัวร์ สำหรับผู้สนใจ เรียน ต่อ ป ตรี อินเตอร์ การท่องเที่ยว
 • คณะบริการธุรกิจ มีให้เลือกหลากหลายสาขา เช่น การบริการธุรกิจ การบริหารการจัดการองค์กรธุรกิจ การบริหารโลจิสติกส์และธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศการบริหารการตลาดออนไลน์และอื่น ๆ เหมาะสำหรับผู้สนใจเรียน ต่อ ป ตรี อินเตอร์ บริหาร และสนใจ เรียน ต่อ ป ตรี อินเตอร์ การตลาด

จุดเด่นของ Finn College

หลักสูตรของเราเหนือกว่าหลักสูตรการเรียนอินเตอร์ double degree ของที่อื่นเพราะ Finn College เป็นสถาบันสอนหลักสูตรปริญญาตรีโดยตรงจากรัฐบาลอังกฤษ เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2557 หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่กล้าการันตี 100% ว่า หลังจากจบการศึกษาที่นี่ นักศึกษาจะสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำที่เราแนะนำในต่างประเทศได้ เป็นการ เรียน ต่อ ป ตรี อินเตอร์ที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ทางการศึกษาอย่างเต็มที่ เหมาะกับผู้เรียนที่มีความต้องการ เรียน อินเตอร์ ใน ไทย และ ที่สำคัญที่สุดคือ ผู้เรียนจะได้รับวุฒิปริญญาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เลือกไปเรียนต่อในปีสุดท้ายซึ่งทุกมหาวิทยาลัยได้รับรองคุณวุฒิและวิทยฐานะจากรัฐบาลอังกฤษและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประเทศไทย

เป็นการ เรียน ต่อ ป ตรี อินเตอร์ ที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ทางการศึกษาอย่างเต็มที่ เหมาะกับผู้เรียนที่มีความต้องการ เรียน อินเตอร์ ใน ไทย และคว้าปริญญาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

เพราะการ เรียน หลักสูตร อินเตอร์เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในระดับสากล

สร้างโอกาสทางการศึกษา และการทำงานในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพFinn Collegeจึงได้เปิดให้มีหลักสูตรการเรียนทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้มากกว่าการเรียนในห้อง สิ่งที่จะได้รับคือความรู้และประสบการณ์จริงซึ่งถ่ายทอดจากทีมอาจารย์ระดับผู้บริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพหลักสูตรจาก Finn Collegeเรียน อินเตอร์ ป ตรี จบเร็ว จึงตอบโจทย์ความต้องการของท่านได้

และไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ส่วนใดของกรุงเทพฯ จะอยู่ละแวกชานเมือง รังสิต สมุทรปราการ นนทบุรี หรือแม้จะอยู่ในเมืองก็ตาม ก็เดินทางสะดวกสบาย เพียง6นาที จาก BTS อารีย์ เท่านั้นให้Finn college เป็นอีกทางเลือกที่ดี เป็นการลงทุนด้านการศึกษาที่คุ้มค่า ประหยัดเวลา และมีคุณภาพสำหรับคุณ

Teaser Finn College

ตามติดชีวิตเด็กFinn Collegeในประเทศอังกฤษ

รับน้องFinn College รุ่นที่10 (Freshman Introduction)

พาทัวร์มหาวิทยาลัยและชมบรรยากาศงานรับปริญญาBOURNEMOUTH UNIVERSITY

Graduation Ceremony - Degree from University of Birmingham

Finn College and University of Gloucestershire Graduation Ceremony

photo

หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี

Finn College เป็นศูนย์การศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรการศึกษาจากบอร์ดการศึกษาของประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) และสถาบันอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการของไทย สถาบันเปิดมาแล้วตั้งแต่ปี 2557 และมีนักศึกษาเรียนกับเราแล้วร่วม 200 คน โดยเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร ปริญญาตรี 3 ปี คณะบริหารธุรกิจและคณะการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรมในสาขาต่างๆดังนี้

คณะบริหารธุรกิจ สาขา

 • การบริหารธุรกิจ
 • การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ
 • การสร้างเจ้าของธุรกิจ
 • การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์
 • การบริหารธุจกิจระดับโลก
 • การบริหารการตลาดออนไลน์
 • การบริหารการตลาด
 • การจัดการอีเว้นท์
 • การบริหารบัญชีและการจัดการ
 • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การบริหารโลจิสติกส์และธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ

คณะการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขา

 • การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
 • การจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจทัวร์
 • การจัดการโรงแรมและอาหาร
photo

ทำไมต้องFinn College?

 • หลักสูตรปริญญาตรีของอังกฤษปกติเรียนเพียง 3ปี
 • เรียน 2 ปีแรกในไทย ที่สถาบัน Finn College ย่านอารีย์ ใจกลางกรุงเทพ โดยนักศึกษาจะได้เรียน วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจและการโรงแรม ภายใต้หลักสูตรของรัฐบาลอังกฤษ เช่น วิชาบริหารธุรกิจองค์กร วิชาการเงิน วิชาการตลาด ฯลฯ
 • ปีที่ 3 (ปีสุดท้าย) นักศึกษาจะค่อยเลือกคณะและวิชาเอกที่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่ต่างประเทศ และรับวุฒิปริญญาตรีโดยตรงจากมหาวิทยาลัยที่เลือกเหมือนนักเรียนที่เรียนมหาวิทยาลัยนั้นตั้งแต่ปีแรก
 • ได้เรียนกับทีมงานคณาจารย์ที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ทำงานระดับผู้บริหารในสายงานนั้นจริง
 • ได้เรียนในหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติจริง
 • ราคาถูกกว่าการเรียนในต่างประเทศโดยตรงทั้งหลักสูตรกว่า 3 เท่า
 • ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็เรียนได้ มีคอร์สติวภาษาอังกฤษ “ฟรี” ระหว่างเรียน
 • เติมเต็มคุณสมบัติให้เหนือกว่าผู้อื่น “จบ ป.ตรี อังกฤษเพียง 3 ปี,ภาษาดี,มีประสบการณ์ทำงาน”
 • สถาบัน Finn College เปิดมาแล้วกว่า 5 ปี มีนักศึกษาเรียนกับเราแล้วร่วม 200 คน

Pic1

photo

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์
9:30 am – 6:00 pm

เสาร์ – อาทิตย์
CLOSED

Pic1

คุณณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อัครราชทูต ไทย ณ กรุงลอนดอน (คนที่ 2 จากขวา) และภริยาให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษา Finn College ในการมาเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ

หากสนใจเรียนต่อ ป.ตรี อินเตอร์ กับ Finn College

สนใจติดต่อสอบถาม โทร: 083-057-7956, 092-616-6428,02-619-1249 หรือ Line:@finncollege

เพิ่มเพื่อน

@สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

ตัวอย่างประสบการณ์นักศึกษา Finn College

Duanghathai-Husen

น.ส.ดวงฤทัย ฮูเซ็น (น้ำฝน)

ประวัติการทำงาน หลังจากเรียนจบที่ Finn College

- ทำงานตำแหน่ง Project Management Office Analyst บริษัท Accenture ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน IT ชื่อดังของโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา
- ทำงานตำแหน่ง Government and State Enterprise Strategy Officer (เจ้าหน้าที่กลยุทธ์ธุรกิจภาครัฐ) ที่ธนาคารกรุงไทย

Bam

น.ส.ปาณิสรา บุณาวรรฒ์ (แบมบู)

ปัจจุบันได้รับข้อเสนอ

จากบริษัท JK Technosoft (JKT) ประเทศอังกฤษ ให้ทำงานฝ่ายการตลาด ทันทีหลังจากเรียนจบ

ไอซ์9

น.ส.กรภัทร ดวงจำ (ไอซ์)

ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง

Digital Marketing Consultant บริษัท Teledirect Telecommerce ที่ประเทศมาเลเซีย

Event Finn College

บทสัมภาษณ์นักศึกษา Finn College

photo

เรียน Finn College ต่อยอดธุรกิจสร้างอนาคตให้ตัวเอง

หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี จากรัฐบาลอังกฤษ : เรียน 2 ปีในไทย และอีก 1 ปีสุดท้าย ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม
photo

เหตุผลที่ตัดสินใจทิ้งทุนที่จีนเพื่อมาเรียน Finn College

หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี จากรัฐบาลอังกฤษ : เรียน 2 ปีในไทย และอีก 1 ปีสุดท้าย ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม
photo

ใครอยากเป็นเจ้าของกิจการ ตั้งแต่อายุ 20 ต้องอ่าน!!

หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี จากรัฐบาลอังกฤษ : เรียน 2 ปีในไทย และอีก 1 ปีสุดท้าย ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม
photo

ไปเรียน AFS ที่ญี่ปุ่น แต่จบมหา’ลัยอังกฤษ...ก่อนเพื่อน!!!

หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี จากรัฐบาลอังกฤษ : เรียน 2 ปีในไทย และอีก 1 ปีสุดท้าย ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม