กิจกรรม Team Building นักศึกษา Finn College รุ่น 10

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม Team Building นักศึกษา Finn College รุ่น 10

“เพราะการเรียนรู้…ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน”