นางสาวภวรัญชน์ จันมาธิกรกุล (ป้อ)

Finn college รุ่นที่ 2

“โดยส่วนตัวแล้วไม่เคยมีเป้าหมายที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ต่างประเทศเลยค่ะ แต่พอได้เห็นหลักสูตรของ Finn College แล้ว เป็นหลักสูตรที่สอนโดยเน้นวิธีปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ซึ่งในชีวิตจริงการปฏิบัติมีความสำคัญที่สุด รวมถึงในปีสุดท้ายยังสามารถได้ไปมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเป็นโอกาสที่ยากมากๆ Finn College จึงเป็นทางเลือกที่ดีมากๆค่ะ

จบปริญญาตรีปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัย : Bournemouth  University – 1 ใน 150 มหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่ดีที่สุดในโลก จากเว็บไซต์ Times higher education ประเทศอังกฤษ

สาขา : International Management  ( เกียรตินิยมอันดับ 2 )

ปัจจุบัน : ทำงานตำแหน่ง Junior Marketing Executive ( Wongnai Media Co., Ltd. )