นางสาววิมลภัทร พรมสมบัติ (หมวย)

Finn College รุ่น 7

“ชอบการเรียนที่ Finn College เพราะได้เรียนทั้งในไทยและต่างประเทศ  โดยเรียนในไทยก่อน 2 ปี พอจบก็เลือกมาเรียนต่ออีก 1 ปีสุดท้ายที่อังกฤษ ทำให้รู้สึกสะดวกและใช้เวลาเรียนไม่นาน”

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3

สาขา : BA (Hons) Business and Management

มหาวิทยาลัย : The University of Northampton – TOP 50 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอังกฤษ