Pae

นายชัยณัฏฐ์ แคว้นคอนฉิม (เป้)

Pic1

Finn college รุ่นที่ 1

“หลังจากได้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Profile ของอาจารย์ผู้สอนแล้ว ผมตัดสินใจเลือก Finn College ทันทีครับ เพราะผมเชื่อว่าถ้าเราอยากเป็นนักบริหาร  เราต้องเรียนรู้จากอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารตัวจริงในสายงานนั้นๆเท่านั้น และที่ Finn college สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้ครับ รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษที่เลือกไปต่อในปีสุดท้าย  ก็เป็นอาจารย์ระดับผู้บริหารในบริษัทระดับโลกมาสอน ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองและนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศต่อไป”

จบปริญญาตรีปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัย  :  The University of Birmingham – มหาวิทยาลัย Top 10 อังกฤษ และ Top 84 ของโลก (จากการจัดอันดับโดย QS)

สาขา : Business Enterprise (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ปัจจุบัน  :  เป็นเจ้าของกิจการ Augusta Hostel Bangkok