นายณัฐภาส กิจธนขจร (นาย)

Finn College รุ่น 9

“ผมรู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้เรียนที่ Finn College เพราะครูอาจารย์ที่นี่ คอยช่วยเหลือ และสนับสนุนนักเรียนตลอดเวลา ให้คำแนะนำปรึกษา ที่เป็นกันเอง ปรึกษาได้ทั้งปัญหาเรื่องเรียนและการใช้ชีวิตครับ”

จบปริญญาตรีปีที่3 จากมหาวิทยาลัย : The University of Northampton – TOP 50 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอังกฤษ

สาขา : BA (Hons) Business and Management