นายศตพัฒน์ อังสุวัฒนะ(แนท)

Finn college รุ่นที่ 1

“เลือก Finn college ก็เพราะผมชอบความแตกต่างที่เหนือกว่า การเรียนที่ Finn ในช่วง 2 ปีแรกเปรียบเสมือนการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ พัฒนาความคิด และความสามารถในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนหลักสูตรอังกฤษ และทำให้ผมประสบความสำเร็จในการเรียนปีสุดท้ายที่อังกฤษ”

จบปริญญาตรีปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัย : The University of Birmingham – มหาวิทยาลัย Top 10 อังกฤษ และ Top 84 ของโลก(จากการจัดอันดับโดย QS)

สาขา : Business Enterprise (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ปัจจุบัน : ทำงานตำแหน่ง Regional manager Siam Commercial and Electronic co.,Ltd (SCE)