เจมส์

นายสิริภาส เป้าเปี่ยมทรัพย์ (เจมส์)

Finn College รุ่น 6

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 

สาขา : BA (Hons) International Management

มหาวิทยาลัย : Bournemouth University –  1 ใน 150 มหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่ดีที่สุดในโลก จากเว็บไซต์ Times higher education ประเทศอังกฤษ