เอิง

นางสาวศินา พงศ์อัครวานิช (เอิง)

Finn College รุ่น 7

“เลือกศึกษาต่อที่Finn College เพราะว่าเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี ที่ได้การรับรองจากต่างประเทศ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือกาเรียนปีสุดท้ายที มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ซึ่งเราสามารถเลือกเองได้ว่าอยากเรียนที่ไหน สาขาอะไร ในส่วนของการเรียน2ปีแรกในไทย เป็นการเรียนกับอาจารย์ที่ใกล้ชิดมากๆ มีความเป็นกันเองนักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงและถามคำถามได้ เพราะฉะนั้นเราจะได้ความรู้อย่างเต็มทีื่และมีอาจารย์คอยช่วยเหลืออยู่เสมอ
ก่อนจะไปเรียนปีสุดท้าย ที่ Finn ก็จะช่วยเราเตรียมความพร้อม รวมทั้งการติวภาษาอังกฤษกับอาจารย์ต่างชาติ”

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3

สาขา : BA (Hons) International Management

มหาวิทยาลัย : Bournemouth University