มหกรรมการศึกษา ณ โรงแรมดอนจันทร์ กรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว

สถาบัน Finn College ได้รับเชิญจาก Classy Education มาร่วมออกบูธ ในงานมหกรรมการศึกษา ณ โรงแรมดอนจันทร์ กรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว