หมวย

นางสาววิมลภัทร พรมสมบัติ (หมวย)

Finn College รุ่น 7

“ชอบการเรียนที่ Finn College เพราะได้เรียนทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเรียนในไทยก่อน 2 ปี พอจบก็เลือกมาเรียนต่ออีก 1 ปีสุดท้ายที่อังกฤษ ทำให้รู้สึกสะดวกและใช้เวลาเรียนไม่นาน”

จบปริญญาตรีปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัย : The University of Northampton – TOP 50 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอังกฤษ

สาขา : BA (Hons) Business and Management

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ The University of Northampton สาขา International Marketing Strategy