เกี่ยวกับ Finn

หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี ดีกรีเมืองนอก

Finn เป็นศูนย์การศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรจากบอร์ดการศึกษาของประเทศอังกฤษซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) และสถาบันอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการของไทย สถาบันเปิดมาแล้วตั้งแต่ปี 2557 และมีนักศึกษาเรียนกับเราแล้วร่วม 200 คน โดยเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี คณะบริหารธุรกิจและคณะการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรมในสาขาต่างๆ ดังนี้

คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การบริหารธุรกิจ

: BA (Hons) Business Administration

: BA (Hons) Business Management

การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ

: BA (Hons) Business Enterprise

: BA (Hons) Business Management with Enterprise and Innovation

การบริหารการตลาดออนไลน์ : BA (Hons) Digital Marketing
การบริหารการตลาด : BA (Hons) Marketing
การจัดการอีเว้นท์ : BA (Hons) Event Management
การบริหารบัญชีและการจัดการ : BA (Hons) Accounting and Management
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ : BA (Hons) International Business
การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ : BA (Hons) International Business Communication
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : BA (Hons) Human Resource Management
การบริหารโลจิสติกและธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ : BA (Hons) International Logistics and Trade Finance
คณะการจัดการการท่องเที่ยว สาขา
การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม  : BA (Hons) International Hospitality and Tourism Managemant
การจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจทัวร์

: BA (Hons) Travel and Tourism Management

: BA (Hons) Travel and Tourism

การจัดการการโรงแรม : BA (Hons) International Hospitality Management
 การจัดการโรงแรมและอาหาร : BA (Hons) International Tourism,
Hospitality and Leisure Management : Hospitality and Food

โดยการเรียนจะเรียน 2 ปีแรก ในประเทศไทย (Finn) และอีก 1 ปีสุดท้ายที่ต่างประเทศกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 100 มหาวิทยาลัย ในประเทศอังกฤษ, ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ ซึ่งนักศึกษา สามารถเป็นผู้เลือก หลังจบการศึกษานักเศึกษาจะได้รับผลการเรียนและ“วุฒิปริญญาตรี”โดยตรงจาก มหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองคุณวุฒิและวิทยฐานะจากรัฐบาลอังกฤษและสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประเทศไทย

จุดเด่นของการเรียนการสอนที่ Finn คือจะเน้นเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญ ศูนย์การเรียน ทั่วโลกต้องผ่านการประเมินและได้รับการตรวจสอบทุกปี ทั้งข้อสอบ, เอกสาร และรายงานทุกชุดจะถูกส่ง ตรงมาจากประเทศอังกฤษ และส่งกลับไปตรวจยังประเทศอังกฤษ อาจารย์ที่สอนจะต้องผ่านการตรวจ สอบและประเมินคุณภาพด้วย จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาวิชาและคุณภาพของการเรียนการสอนเป็นไปตาม มาตราฐานรัฐบาลอังกฤษ

ปัจจุบันนี้มีศูนย์การเรียนที่ใช้หลักสูตรเดียวกับ Finn กว่า 1,000 ศูนย์ทั่วโลก แม้แต่ประเทศ ปัจจุบันนี้มีศูนย์การเรียนที่ใช้หลักสูตรเดียวกับ Finn กว่า 1,000 ศูนย์ทั่วโลก แม้แต่ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องคุณภาพของการศึกษาในอาเซียนอย่างประเทศสิงคโปร์ ยังมีศูนย์การศึกษา ทั้งหมด 13 ศูนย์ อันดับสองคือมาเลเซีย มี 3 ศูนย์การเรียน ถือเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงคุณภาพการศึกษาของระบบการศึกษานี้ได้เป็นอย่างดี