นางสาวศิรประภา ตระกูลสุข (มาน่า)

Finn รุ่น 12

“Finn ตอบโจทย์ค่ะ เพราะตอนนั้นยังเรียนไม่จบม.5 ก็เลยเรียนIGCSE เอาไว้ด้วย เพราะอยากไปต่างประเทศด้วย แต่ก็ติดตรงที่ว่าคุณแม่ไม่อยากให้ไปอยู่ต่างประเทศนานๆ ก็เลยหาที่จะเรียนปีสุดท้ายที่ต่างประเทศ แล้วเราก็สามารถเรียนอยู่ที่ไทยได้ ก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่ Finn กับพี่ชาย”

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 สาขา : BA (Hons) Business and Management
มหาวิทยาลัย : The University of Northampton