นายสุทัศน์ แซ่หยาง (เพชร)

Finn รุ่น 6

“เพราะ Finn College สามารถช่วยให้ผมบรรลุเป้าหมายในการศึกษา คือการได้ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ
และยังมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจึงทำให้ผมตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่ครับ”

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 สาขา : BA (Hons) Business and Management
มหาวิทยาลัย : The University of Northampton