นายศตพัฒน์ อังสุวัฒนะ(แนท)

Finn college รุ่นที่ 1 “เลือก Finn college ก็เพราะผมชอบ […]

น.ส.ดวงฤทัย ฮูเซ็น (น้ำฝน)

Finn college รุ่นที่ 1 “ Finn College ทางเลือกที่ใช่สำห […]

นายชัยณัฏฐ์ แคว้นคอนฉิม (เป้)

Finn college รุ่นที่ 1 “หลังจากได้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ […]

นางสาวสุภัชชา สุริยาพรพันธ์ (ลูกแพร)

Finn college รุ่นที่ 1 “ชอบการเรียนที่ Finn college เพร […]

นางสาวปราณปรียาภ์ บุณาวรรฒ์ (เบส)

Finn college รุ่นที่ 1 “การเรียน 2 ปีแรกที่ Finn Colleg […]

นายภานุวัฒน์ ครองตน (เปรม)

Finn College รุ่นที่ 1 “ การเรียนที่ Finn College ทำให้ […]

น.ส.อลิณ สิมพัฒนกุล (ญาญ่า)

Finn college รุ่นที่ 1 “เลือกเรียนที่ Finn College เพรา […]

นายพชรพล ลิมปวัฒนศิริ (พีช)

Finn college รุ่นที่ 1 “การเรียนที่Finn ช่วยให้ผม […]

นางสาวภวรัญชน์ จันมาธิกรกุล (ป้อ)

Finn college รุ่นที่ 2 “โดยส่วนตัวแล้วไม่เคยมีเป้าหมายท […]

นายวิชญ์พล ศุภกรวิวรรธน์ (ปิ่น)

Finn college รุ่นที่ 2 “ผมไม่ค่อยชอบระบบการเรียนที่  เร […]

นาย ปูรณ์ ชิมสกุล (ปูรณ์)

Finn College รุ่นที่ 2 “การเรียนที่ Finn College สามารถ […]

นายภาคิน ศรีสรรพางค์ (บอม)

Finn College รุ่นที่ 2 “Finn College เป็นสถาบันที่ตอบโจ […]

นางสาวปาณิสรา บุณาวรรฒ์ (แบมบู)

Finn college รุ่นที่ 3 “เลือกมาเรียนที่ Finn College เพ […]

นายสมัชญ์ ภักดีนิธิพันธุ์ (เจเจ)

Finn college รุ่นที่ 3 “หลังจากจบจากโรงเรียนนานาชาติเดอ […]

นางสาวกฤตพร หง้าฝา (โบว์)

Finn college รุ่นที่ 3 “เลือกเรียนที่ Finn college เพรา […]

นางสาวเบญจวรรณ จ้างประเสริฐ (มาย)

Finn College รุ่นที่ 3 “สถาบัน finn college และ หลักสูต […]

นายอรุษ ฐิตะภาส (ไอซ์)

  Finn College รุ่นที่ 3 “ ผมเลือกเรียนที่ Finn Co […]

นายปรเมศ เอี่ยมอำไพวงศ์ (โอ๊ต)

Finn College รุ่นที่ 3 “ ผมเรียนที่ฟินเพราะว่าฟินสามารถ […]

นางสาวศศิธร พาสัมพันธ์ (ปลา)

Finn College รุ่น 4 “เลือกเรียนที่ Finn College เพราะไม […]

นางสาวบุญรักษา สุขสกุลวัฒน์ (ฟ้า)

Finn College รุ่น 4 “ เลือกเรียน Finn College เพราะ มีค […]

นางสาววิภาวี ตั้งสุจริตชัยกุล (มิลิน)

Finn College รุ่นที่ 4 จบปริญญาตรีสาขา : BA (Hons) Busi […]

นางสาวฉัตรธมลวรรณ เหลี่ยมแก้ว (นิวส์)

Finn College รุ่นที่ 4 "นิวส์เรียนโรงเรียนมัธยมรัฐบาลใน [...]

นายพัทธดนย์ ปิยาจารประเสริฐ (ดนย์)

Finn College รุ่น 5 “ ผมมีความตั้งใจจะไปเรียนที่ต่างประ [...]

นางสาวกมลวัลย์ ประทุมรัตน์ (พัช)

Finn College รุ่น 5 “Finn College คือ ทางเลือกสำหรับนัก […]

นายธีธัช ภิยโยทัย (ดิว)

Finn College รุ่น 6 “ ผมรู้จัก Finn College จากการที่คุ […]

นายสิริภาส เป้าเปี่ยมทรัพย์ (เจมส์)

Finn College รุ่น 6 ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ […]

นางสาวปัทมวรรณ บุญเทียม (เบล)

Finn College รุ่น 6 “ เลือกเรียนที่ Finn College เพราะป […]

นางสาวณัชชาพร กิตติฐิติกุล (ซินดี้)

Finn College รุ่น 7 “ Finn College คือ ทางเลือกใหม่สำหร […]

นางสาววิมลภัทร พรมสมบัติ (หมวย)

Finn College รุ่น 7 “ชอบการเรียนที่ Finn College เพราะไ […]

นางสาวศินา พงศ์อัครวานิช (เอิง)

Finn College รุ่น 7 “เลือกศึกษาต่อที่Finn College […]

นางสาววรัชยา พูนพนัง (ฟ้า)

Finn College รุ่น 8 “ฟ้าเรียนFinn college ได้เพราะงาน O […]

นางสาวกรภัทร ดวงจำ (ไอซ์)

Finn College รุ่น 9 “ ทั้งเรื่องรายงานและการสอบต่างๆที่ […]

นายรุจิกร วงศ์พันธ์จิราภา (เบส)

Finn College รุ่น 9 “ความรู้สึกที่ได้มาเรียนFinn […]

นางสาวชนิตา แซ่ก๊อก (เปา)

Finn College รุ่น 10 “เปาเลือกเรียนฟินเพราะว่า จบ […]

นายปกรณ์ ชูช่วย (วิน)

Finn College รุ่น 12 “การได้มาเรียนที่ Finn Colle […]

นายณัฐภาส กิจธนขจร (นาย)

Finn College รุ่น 9 “ผมรู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้เรียนที่ […]

นายธนวัฒน์ จุฑามนตรี (บอส)

Finn College รุ่น 12 “พูดได้เต็มปากครับว่าที่ Finn Coll […]