นายศตพัฒน์ อังสุวัฒนะ(แนท)

Finn รุ่นที่ 1 “เลือก Finn ก็เพราะผมชอบความแตกต่างที่เห […]

น.ส.ดวงฤทัย ฮูเซ็น (น้ำฝน)

Finn รุ่นที่ 1 “ Finn ทางเลือกที่ใช่สำหรับคนที่อยากเรีย [...]

นายชัยณัฏฐ์ แคว้นคอนฉิม (เป้)

Finn รุ่นที่ 1 “หลังจากได้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Profile [...]

นางสาวสุภัชชา สุริยาพรพันธ์ (ลูกแพร)

Finn รุ่นที่ 1 “ชอบการเรียนที่ Finn เพราะหลักสูตรที่นี่ [...]

นางสาวปราณปรียาภ์ บุณาวรรฒ์ (เบส)

Finn รุ่นที่ 1 “การเรียน 2 ปีแรกที่ Finn นั้นช่วยทำให้ก [...]

นายภานุวัฒน์ ครองตน (เปรม)

Finn รุ่นที่ 1 “ การเรียนที่ Finn ทำให้ผมแทบจะไม่ต้องปร [...]

น.ส.อลิณ สิมพัฒนกุล (ญาญ่า)

Finn รุ่นที่ 1 “เลือกเรียนที่ Finn เพราะได้เรียนกับอาจา [...]

นายพชรพล ลิมปวัฒนศิริ (พีช)

Finn รุ่นที่ 1 "การเรียนที่Finn ช่วยให้ผมพัฒนาเรื่องการ [...]

นางสาวภวรัญชน์ จันมาธิกรกุล (ป้อ)

Finn รุ่นที่ 2 “โดยส่วนตัวแล้วไม่เคยมีเป้าหมายที่จะไปศึ [...]

นายวิชญ์พล ศุภกรวิวรรธน์ (ปิ่น)

Finn รุ่นที่ 2 “ผมไม่ค่อยชอบระบบการเรียนที่  เรียนเพื่อ [...]

นาย ปูรณ์ ชิมสกุล (ปูรณ์)

Finn รุ่นที่ 2 “การเรียนที่ Finn สามารถนำไปใช้ในชีวิตกา [...]

นายภาคิน ศรีสรรพางค์ (บอม)

Finn รุ่นที่ 2 “Finn เป็นสถาบันที่ตอบโจทย์ที่ผมต้องการไ […]

นางสาวปาณิสรา บุณาวรรฒ์ (แบมบู)

Finn รุ่นที่ 3 “เลือกมาเรียนที่ Finn เพราะที่นี่มีระบบก [...]

นายสมัชญ์ ภักดีนิธิพันธุ์ (เจเจ)

Finn รุ่นที่ 3 “หลังจากจบจากโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท [...]

นางสาวกฤตพร หง้าฝา (โบว์)

Finn รุ่นที่ 3 “เลือกเรียนที่ Finn เพราะสนใจในด้าน Busi [...]

นางสาวเบญจวรรณ จ้างประเสริฐ (มาย)

Finn รุ่นที่ 3 “สถาบัน Finn และ หลักสูตรการเรียน เป็นหล [...]

นายอรุษ ฐิตะภาส (ไอซ์)

  Finn รุ่นที่ 3 “ ผมเลือกเรียนที่ Finn เพราะ Finn [...]

นายปรเมศ เอี่ยมอำไพวงศ์ (โอ๊ต)

Finn รุ่นที่ 3 “ ผมเรียนที่ฟินเพราะว่าฟินสามารถช่วยให้ผ [...]

นางสาวศศิธร พาสัมพันธ์ (ปลา)

Finn รุ่น 4 “เลือกเรียนที่ Finn เพราะไม่ใช่การเรียนแค่ใ [...]

นางสาวบุญรักษา สุขสกุลวัฒน์ (ฟ้า)

Finn รุ่น 4 “ เลือกเรียน Finn เพราะ มีคอร์สที่สามารถเรี [...]

นางสาววิภาวี ตั้งสุจริตชัยกุล (มิลิน)

Finn รุ่นที่ 4 จบปริญญาตรีสาขา : BA (Hons) Business and [...]

นางสาวฉัตรธมลวรรณ เหลี่ยมแก้ว (นิวส์)

Finn รุ่นที่ 4 "นิวส์เรียนโรงเรียนมัธยมรัฐบาลในไทยมาค่ะ [...]

นายพัทธดนย์ ปิยาจารประเสริฐ (ดนย์)

Finn รุ่น 5 “ ผมมีความตั้งใจจะไปเรียนที่ต่างประเทศอยู่แ [...]

นางสาวกมลวัลย์ ประทุมรัตน์ (พัช)

Finn รุ่น 5 “Finn คือ ทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่อยากจะพั [...]

นายธีธัช ภิยโยทัย (ดิว)

Finn รุ่น 6 “ ผมรู้จัก Finn จากการที่คุณพ่อคุณแม่ศึกษาห [...]

นายสิริภาส เป้าเปี่ยมทรัพย์ (เจมส์)

Finn รุ่น 6 จบปริญญาตรีปีที่ 3  มหาวิทยาลัย : Bournemou [...]

นางสาวปัทมวรรณ บุญเทียม (เบล)

Finn รุ่น 6 “ เลือกเรียนที่ Finn เพราะประหยัดเวลากว่ากา [...]

นางสาวณัชชาพร กิตติฐิติกุล (ซินดี้)

Finn รุ่น 7 “ Finn คือ ทางเลือกใหม่สำหรับคนที่อยากเรียน [...]

นางสาววิมลภัทร พรมสมบัติ (หมวย)

Finn รุ่น 7 “ชอบการเรียนที่ Finn เพราะได้เรียนทั้งในไทย [...]

นางสาวศินา พงศ์อัครวานิช (เอิง)

Finn รุ่น 7 "เลือกศึกษาต่อที่Finn เพราะว่าเป็นหลักสูตรป [...]

นางสาววรัชยา พูนพนัง (ฟ้า)

Finn รุ่น 8 “ฟ้าเรียนFinn ได้เพราะงาน Open day ที่โรงเร [...]

นางสาวกรภัทร ดวงจำ (ไอซ์)

Finn รุ่น 9 “ ทั้งเรื่องรายงานและการสอบต่างๆที่เคยได้ทำ [...]

นายรุจิกร วงศ์พันธ์จิราภา (เบส)

Finn รุ่น 9 "ความรู้สึกที่ได้มาเรียน Finn สำหรับผมแล้วก [...]

นางสาวชนิตา แซ่ก๊อก (เปา)

Finn รุ่น 10 "เปาเลือกเรียนฟินเพราะว่า จบเร็ว จบนอก แถม [...]

นายปกรณ์ ชูช่วย (วิน)

Finn รุ่น 12 "การได้มาเรียนที่ Finn ถือเป็นโอกาสดีมากสำ [...]

นายณัฐภาส กิจธนขจร (นาย)

Finn รุ่น 9 “ผมรู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้เรียนที่ Finn เพร [...]

นายธนวัฒน์ จุฑามนตรี (บอส)

Finn รุ่น 12 “พูดได้เต็มปากครับว่าที่ Finn ช่วยพัฒนาผมใ [...]

นายณัฐพล ต้นเจริญพงศ์ (นิว)

Finn รุ่น 10 "ตอนที่รู้จักFinn ผมเรียนที่จีนอยู่ปี 2 พอ [...]

นางสาวศิรประภา ตระกูลสุข (มาน่า)

Finn รุ่น 12 “Finn ตอบโจทย์ค่ะ เพราะตอนนั้นยังเรียนไม่จ [...]

นายสุทัศน์ แซ่หยาง (เพชร)

Finn รุ่น 6 “เพราะ Finn College สามารถช่วยให้ผมบรรลุเป้ [...]